ANBI

Vanaf 1-1-2008 zijn giften  gedaan aan goeddoelinstellingen aftrekbaar van het   belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende   instelling (ANBI). Stichting Islamitisch Centrum Amsterdam Nood heeft deze ANBI-status.